Shape memory polymer thin films deposited by intitiated chemical vapor deposition

N.J. Kramer, E. Sachteleben, G. Ozaydin-Ince, M.C.M. Sanden, van de, K.K. Gleason

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8344-8347
Aantal pagina's4
TijdschriftMacromolecules
Volume43
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape memory polymer thin films deposited by intitiated chemical vapor deposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit