Shape from shading from images rendered with various surface types and light fields

Byung Geun Khang, Jan J. Koenderink, Astrid M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape from shading from images rendered with various surface types and light fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Agricultural and Biological Sciences

Computer Science