Shape and size control of InAs/InP (113)B quantum dots by Sb deposition during the capping procedure

W. Lu, M. Bozkurt, J.G. Keizer, T. Rohel, H. Folliot, N. Bertru, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape and size control of InAs/InP (113)B quantum dots by Sb deposition during the capping procedure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen