Shallow flows : 2D or not 2D?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Shallow flows : 2D or not 2D?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen