Shaft-torque prediction by torsional vibration analysis as a tool for condition monitoring : application on a diesel generator set

H. Toersen, C.A.J. Tromp, M.J.N.M. Somers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-217
TijdschriftThe journal of condition monitoring
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit