Severe testing of climate change hypotheses

J.K. Katzav

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Severe testing of climate change hypotheses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Economics, Econometrics and Finance