SETH says: weak Fréchet distance is faster, but only if it is continuous and in one dimension

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'SETH says: weak Fréchet distance is faster, but only if it is continuous and in one dimension'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde