Set-up and screening of a fragment library targeting the 14-3-3 protein interface

Dario Valenti, João Filipe Neves, François Xavier Cantrelle, Stanimira Hristeva, Domenico Lentini Santo, Tomáš Obšil, Xavier Hanoulle, Laura M. Levy, Dimitrios Tzalis, Isabelle Landrieu (Corresponding author), Christian Ottmann (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Set-up and screening of a fragment library targeting the 14-3-3 protein interface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen