Service outsourcing with process views

H. Eshuis, A.H. Norta, O. Kopp, E. Pitkänen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
317 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Service outsourcing with process views'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science