Service climate in self-managing teams: Mapping the linkage of team member perceptions and service performance outcomes in a business-to-business setting

A. Jong, de, J.C. Ruyter, de, J.G.A.M. Lemmink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Service climate in self-managing teams: Mapping the linkage of team member perceptions and service performance outcomes in a business-to-business setting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology