Service brand extensions. The role of corporate image and extension similarity

J.C. Ruyter, de, M.G.M. Wetzels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Ninth Biennial World Marketing Congress, Malta
Plaats van productieMalta
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit