Service-area increase in tissue expansion

J.M.H.M. Borghouts, K. Doorn, van, J. Molenaar, J.A.H. Rappard, van, G.J. Sonneveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

101 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Service-area increase in tissue expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen