Series and shunt compensation in power lines and cables

Hommad el Farissi

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2007

Bibliografische nota

Period: 1-12-2006 -

Citeer dit