Sequents and link graphs : contraction criteria for refinements of multiplicative linear logic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequents and link graphs : contraction criteria for refinements of multiplicative linear logic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.