Sequentially coupled shape and topology optimization for 2.5D and 3D beam models

Zhijun Wang, Akke S.J. Suiker (Corresponding author), Hèrm Hofmeyer, Twan van Hooff, Bert Blocken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequentially coupled shape and topology optimization for 2.5D and 3D beam models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen