Sequential properties of accented (A) and unaccented (U) syllables

A.F.V. Katwijk, van, J. Hart, 't

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-87
  Aantal pagina's7
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequential properties of accented (A) and unaccented (U) syllables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit