Sequential pattern mining of multimodal streams in the humanities

M. Hassani, C. Beecks, D. Töws, T. Serbina, M. Haberstroh, P. Niemietz, S. Jeschke, S. Neumann, T. Seidl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequential pattern mining of multimodal streams in the humanities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen