Sequential and parallel local search for the time-constrained traveling salesman problem

G.A.P. Kindervater, J.K. Lenstra, M.W.P. Savelsbergh

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    22 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequential and parallel local search for the time-constrained traveling salesman problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen