Sequential and parallel local search for the time-constrained traveling salesman problem

G.A.P. Kindervater, M.W.P. Savelsbergh, J.K. Lenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequential and parallel local search for the time-constrained traveling salesman problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen