Sequential and parallel local search for the time-constrained traveling salesman problem

G.A.P. Kindervater, M.W.P. Savelsbergh, J.K. Lenstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequential and parallel local search for the time-constrained traveling salesman problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen