Sequencing and intermediate acceptance: axiomatisation and decidability of bisimilarity

Astrid Belder, Bas Luttik, Jos Baeten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequencing and intermediate acceptance: axiomatisation and decidability of bisimilarity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen