Sequences of points on a circle

N.G. Bruijn, de, P. Erdös

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  49 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)14-17
  TijdschriftProceedings of the Section of Sciences of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1949

  Citeer dit