Sequences of binomial type with persistent roots

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequences of binomial type with persistent roots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Earth and Planetary Sciences

  Computer Science