Separation of Random Telegraph Signals from 1/f Noise in MOSFETs under Constant and Switched Bias Conditions

J.S. Kolhatkar, L.K.J. Vandamme, C. Salm, H. Wallinga

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titelproceeding of ESSDERC 2003
Pagina's549-552
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit