Separation of racemic mixture by ultrafiltration of enantioselective micelles. 1. Effect of pH on separation and regeneration.

P.E.M. Overdevest, T.J.M. Bruin, de, E.J.R. Sudhoelter, K. Riet, van 't, J.T.F. Keurentjes, A. Padt, van der

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    10 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Separation of racemic mixture by ultrafiltration of enantioselective micelles. 1. Effect of pH on separation and regeneration.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemistry