Separation of concerns in the formal design of real-time shared data-space systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 3rd International Conference on Application of Concurrency to System Design (ACSD 2003, Guimaraes, Portugal, June 18-20, 2003)
RedacteurenJ. Lilius, F. Balarin, R.J. Machado
Plaats van productieLos Alamitos CA
UitgeverijIEEE Computer Society
Pagina's71-81
ISBN van geprinte versie0-7695-1887-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit