SensUs: challenging the next generation of sensor scientists

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)613-613
Aantal pagina's1
TijdschriftACS Sensors
Volume2
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 mei 2017

Citeer dit