Sensor fusion in smart camera networks for ambient intelligence

T.T. Maatta

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1432 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Härmä, Aki S., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Aghajan, H., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jul. 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3404-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit