Sensitivity of tissue differentiation and bone healing predictions to tissue properties

H.E. Isaksson, C.C. Donkelaar, van, K. Ito

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sensitivity of tissue differentiation and bone healing predictions to tissue properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen