Sensitivity of building components’ moisture responses to the atmospheric moisture load

H. Janssen, B.J.E. Blocken, S. Roels, J. Carmeliet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelCIB W40 meeting in Glasgow August 31-September 3, 2004.
Plaats van productiev
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit