Sensitivity of 98% in automatic seizure detection of neonatal amplitude-integrated EEG

C.M.L. Lommen, P.J.M. Cluitmans, J.J.M. Kierkels, J.W. Pasman, P. Andriessen, L.G. Rooij, van, K.D. Liem, S. Bambang Oetomo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)

Samenvatting

The objective of this study is to create a program for automatic detection of seizures in neonatal aEEG signals, based on a quantitative analysis. Seizures of a length of more than 60 seconds are included.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)393-393
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Research
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sensitivity of 98% in automatic seizure detection of neonatal amplitude-integrated EEG'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit