Sensitive Skin: Assessment of the Skin Barrier Using Confocal Raman Microspectroscopy

Renée J.H. Richters, Denise Falcone, Natallia E. Uzunbajakava, Babu Varghese, Peter J. Caspers, Gerwin J. Puppels, Piet E.J. Van Erp, Peter C.M. van de Kerkhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sensitive Skin: Assessment of the Skin Barrier Using Confocal Raman Microspectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen