Sensitive force determinations and some related topics

C.H. Massen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Leeden, van der, P., Promotor
  • Gast, Th., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning19 nov. 1971
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit