Semiphenomenological theory of the Tolman length

V.I. Kalikmanov

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    30 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Semiphenomenological theory of the Tolman length'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Fysica en Astronomie