Semiparametric Bernstein–von Mises for the error standard deviation

R. Jonge, de, J.H. Zanten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Semiparametric Bernstein–von Mises for the error standard deviation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie