Semifield flocks, eggs and ovoids of Q(4,q)

M. Lavrauw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-345
TijdschriftAdvances in Geometry
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit