Semiconductor-technology exploration : getting the most out of the MOST

H.J.M. Veendrick

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

399 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Roermund, Arthur, Promotor
  • Otten, Ralph, Promotor
Datum van toekenning28 jun 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-74445-56-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit