Semiconductor Laser Dynamics: Fundamentals and Applications

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Plaats van productieBasel, Switzerland
UitgeverijMultidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
Aantal pagina's231
ISBN van geprinte versie978-3-03943-066-6, 978-3-03943-067-3
StatusGepubliceerd - 2020

Bibliografische nota

Articles from the Special Issue published online in the open access journal Photonics (ISSN 2304-6732)

Citeer dit