Semiconductor based demultiplexer and wavelength conversion at 320 Gbits/sec

H.J.S. Dorren, E. Tangdiongga, Yong Liu, Zhonggui Li, H. De Waardt, A.M.J. Koonen, G.D. Khoe, Xuewen Shu, Ian Bennion

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semiconductor based demultiplexer and wavelength conversion at 320 Gbits/sec'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie