Semi-integrale raamwerken : wetenschappelijke onderbouwing rekenregels voor het laterale gedrag

P.A. Teeuwen, C.S. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er bestaan geen rekenregels die toepassing van semi-integrale raamwerken (stalen raamwerken gestabiliseerd met discreet verbonden prefab-betonpanelen) in de praktijk mogelijk maken. Bovendien is de kennis over het gedrag van dit constructietype ontoereikend. Aan de TU Eindhoven is onderzoek verricht om de ontwikkeling van rekenregels voor het laterale gedrag van semi-integrale raamwerken wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Daartoe is dit constructietype onderworpen aan experimenteel, numeriek en analytisch onderzoek.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-23
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit