Semantics of well-moded input-consuming logic programs

A. Bossi, S. Etalle, S. Rossi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Semantics of well-moded input-consuming logic programs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen