Semantics, bisimulation and congruence results for a general stochastic process operator

J.F. Groote, J. Lanik

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semantics, bisimulation and congruence results for a general stochastic process operator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science