Semantics and logic for security protocols

B.P.F. Jacobs, I. Hasuo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semantics and logic for security protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen