Semantic security and indistinguishability in the quantum world

T. Gagliardoni, A.T. Hülsing, C. Schaffner

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semantic security and indistinguishability in the quantum world'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Computer Science