Semantic rule-checking for regulation compliance checking: an overview of strategies and approaches

Pieter Pauwels, Sijie Zhang

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semantic rule-checking for regulation compliance checking: an overview of strategies and approaches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science