Semantic models of a timed distributed dataspace architecture

J.J.M. Hooman, J.C. Pol, van de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)291-323
  TijdschriftTheoretical Computer Science
  Volume331
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit