Semantic mapping and tracking with RGB-D cameras

L. Ma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Begeleider(s)/adviseur
  • Cremers, Daniel, Promotor, Externe Persoon
  • de With, Peter H.N., Promotor
Datum van toekenning7 sep 2018
Plaats van publicatieMünchen
Uitgever
StatusGepubliceerd - 7 sep 2018
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Doctoral thesis

Citeer dit