Self‐healing functional surfaces

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self‐healing functional surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen