Self-synchronization and controlled synchronization

H. Nijmeijer, I. Blekhman, A.L. Fradkov, A.Y. Pogromski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-synchronization and controlled synchronization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde