Self-sorting in rodlike micelles of Chiral Bisurea bolaamphiphiles

A. Pal, P. Besenius, R.P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We have demonstrated the formation of segregated enantiomeric dynamic rods in water, from the self-sorting of chiral trans-1,2-bisureido cyclohexane-based bolaamphiphiles. Fluorescence probes have been used to investigate the self-sorting through forming exciplex and FRET.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12987-12989
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume133
Nummer van het tijdschrift33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-sorting in rodlike micelles of Chiral Bisurea bolaamphiphiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit